Úvod

Vítáme Vás na stránkách společnosti WALLET s.r.o.

Na trhu působíme již od roku 2002.

Naše společnost se zabývá :

  • procesem zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • školící činností v oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách
  • pomocí při zajišťování finančních prostředků z fondů Evropské unie.

Nabízíme Vám organizování činností spojených se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:

  • příprava zadávací dokumentace (zpracování specifikace podmínek zadání veřejné zakázky, zpracování návrhu kritérií pro hodnocení nabídek)
  • organizace průběhu zadávacího řízení (organizační zabezpečení průběhu jednání komise, příprava protokolů a vypracování všech dokumentů)
  • ukončení zadávacího řízení (vypracování a uveřejnění údajů a informací o zadání veřejné zakázky, kompletace archivní dokumentace)