Úvod

Vítáme Vás na stránkách společnosti WALLET s.r.o.

Na trhu působíme již od roku 2002.

Naše společnost se zabývá :

  • procesem zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • školící činností v oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách
  • pomocí při zajišťování finančních prostředků formou dotací z národních i evropských fondů

Nabízíme vám administraci činností spojených se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:

  • přípravu zadávací dokumentace (zpracování specifikace podmínek zadání veřejné zakázky, zpracování návrhu kritérií pro hodnocení nabídek)
  • organizaci průběhu zadávacího řízení (organizační zabezpečení průběhu jednání komise, příprava protokolů a vypracování všech dokumentů)
  • ukončení zadávacího řízení (vypracování a uveřejnění údajů a informací o zadání veřejné zakázky, kompletace archivní dokumentace)