WALLET s.r.o.

kompletní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek

Zadáváme veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění                                 pozdějších předpisů.


Nabízíme vám administraci činností spojených se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:

  • přípravu zadávací dokumentace (zpracování specifikace podmínek zadání veřejné zakázky, zpracování návrhu kritérií pro hodnocení nabídek)
  • organizaci průběhu zadávacího řízení (organizační zabezpečení průběhu jednání komise, příprava protokolů a vypracování všech dokumentů)
  • ukončení zadávacího řízení (vypracování a uveřejnění údajů a informací o zadání veřejné zakázky, kompletace archivní dokumentace)


Školící činnost

Poskytujeme školení v oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách.

Dotace

Pomáháme při zajišťování finančních prostředků formou dotací z národních i evropských fondů.